Utama > Kurikulum

06-Feb-2019

Sistem Pendidikan

MENENGAH RENDAH (Tingkatan 1, 2 & 3)

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Bahasa Arab Komunikasi
Sains
Sejarah
Geografi
Kemahiran Hidup
Pendidikan Islam
Tasawwur Islami
Al-Quran
ICT
MENENGAH ATAS (Tingkatan 4 & 5)

PAKEJ 1

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Bahasa Arab Tinggi
Sejarah
Fizik
Kimia
Biologi
Matematik Tambahan
Pendidikan Quran & Sunnah
Pendidikan Syariah Islam

PAKEJ 2

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Bahasa Arab Tinggi
Sejarah
Fizik
Kimia
Prinsip Akaun
Matematik Tambahan
Pendidikan Quran & Sunnah
Pendidikan Syariah Islam

PAKEJ 3

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Bahasa Arab Tinggi
Sejarah
Sains Teras
Ekonomi
Prinsip Akaun
Matematik Tambahan
Pendidikan Quran & Sunnah
Pendidikan Syariah Islam

PAKEJ 4

Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Matematik
Bahasa Arab Tinggi
Sejarah
Sains Teras
Perdagangan
Matematik Tambahan
Pendidkan Seni Visual
Pendidikan Quran & Sunnah
Pendidikan Syariah Islam